Прва награда

О нама

biblioteka

Читаоница у Лесковцу званично је регистрована у јуну 1879. године иако се први записи о њеном постојању могу наћи и раније. У наредним годинама, Читаоница у Лесковцу се развијала и 1935. године прерасла је у Народну књижницу и читаоницу, а децембра 1959. године добија назив који и данас носи – Народна библиотека „Радоје Домановић“.

Основни задаци Библиотеке у Лесковцу су да прикупља, обрађује, штити, чува, представља и даје на коришћење библиотечко-информациону грађу и изворе; води завичајне збирке и Легат; учествује у изради заједничких каталога и базе података у оквиру COBISS система; израђује библиографије; води документацију и статистику о библиотечко-информационој грађи, изворима и корисницима; помаже корисницима при избору и коришћењу библиотечке грађе и пружа одређене информације везане за претраживање електронске базе података; активно ради на дигитализацији садржаја књижне и некњижне грађе; спроводи културно-образовне програме и издавачку делатност.

Библиотека у свом саставу има следећа одељења: Матичну службу, Позајмно одељење, Дечје одељење, Одељење периодике, Стручно одељење са читаоницом, Завичајно одељење, Одељење набавке и обраде, Књиговезница, Одељење стране књиге, Легат Николаја Тимченка, Одељење књижевног и културног програма.

Библиотека се, као матична установа, стара и о развоју и континуираном унапређењу рада за 52 регистроване библиотеке које обухватају 6 јавних, 44 школске, 2 специјалне и 5 стационираних огранака у местима Вучје, Грделица, Печењевце, Брестовац и Предејане.

Према последњем попису и ревизији библиотечке грађе, Библиотека располаже са укупно 168.354 монографских и серијских публикација. Такође, библиотека поседује фонд намењен слепим и слабовидим особама, а простор библиотеке доступан је и особама са инвалидитетом.

Библиотека се бави и израдом 3д предмета, тако да је у току 2020. године израдила и донирала  964 заштитних визира медицинским и другим установама.

Народна библиотека „Радоје Домановић“ чланица је ЕУТЕКА библиотечке мреже. Носилац је бројних признања за свој рад, од којих се као најважнија издвајају награде „Милорад Панић – Суреп“ за постигнуте резултате у развоју библиотекарства и Октобарска награда града Лесковца за допринос развоју културе.

Библиотека као носилац библиотечко-информационог система на подручју Јабланичког округа, жели да у складу са савременим токовима у библиотекарству, на прави начин превреднује и врати у фокус библиотечка средишта која, упркос условима у којима делују, имају итекако значајуну улогу  на  југу Србије. Свеукупним радом део је културног живота заједнице, личног, социјалног и професионалног развоја грађана.

Наша визија је да постанемо главни покретачи и креатори културног амбијента града и културни и информациони центар локалне заједнице. У жељи да одржимо корак са све бржим развојем информационо-комуникационих технологија, стварамо окружење у коме вреднујемо мишљење сваког запосленог, а визија нам је да у свом раду повежемо креативност и иновативност са најбољом библиотечком пословном праксом.

Својим основним функцијама Народна библиотека „Радоје Домановић“ већ скоро пола века са овим именом у прилици је да буде битан фактор културног живота, а самим тим и укупног развоја Лесковца као центра Јабланичког округа.

Подели са пријатељима

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Контакт